Kontakt do Radnego

Adres e-mail do Radnego Rzeplina, Przybysławic i Stoków Wiesława Owsińskiego: w.owsinski@skala.pl