Początki OSP w Rzeplinie sięgają roku 1928. Dokładnie pod datą 14 listopada 1928 r są zapisane pierwsze wzmianki w Księdze Działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie.

Założycielami pierwszymi członkami OSP Rzeplin byli druhowie:

  1. Władysław Browarnik, ur. 16.05.1906 r.
  2. Jan Cader, ur. 13.09.1903 r.
  3. Stanisław Ferdek, ur. 05.12.1904 r.
  4. Ignacy Jurkowski, ur. 25.02.1910 r.
  5. Paweł Natkaniec, ur. 03.05.1886 r.
  6. Józef Pieczonka, ur. 06.03.1897 r.
  7. Antoni Skowroński, ur. 26.07.1907 r.
  8. Jan Warykiewicz, ur. 16.02.1901 r.
  9. Władysław Zębala, ur. 02.05.1903 r.
  10. Kazimierz Żyłka , ur.04.12.1905 r.

W skład pierwszego Zarządu weszli:

Józef Pieczonka – Naczelnik

Jan Cader – Z-ca Naczelnika

Paweł Natkaniec – Gospodarz

Ponadto strażakami funkcyjnymi zostali:

Jan Warykiewicz – Oddziałowy

Ignacy Jurkowski – Plutonowy

W latach: 1929 – 1942 do OSP Rzeplin przystąpili następujący druhowie:

Woźniak Marcin, Woźniak Mieczysław, Zębala Józef, Zębala Stanisław, Mularczyk Piotr, Kowina Józef, Kasprzyk Józef, Sieprawski Stanisław, Browarnik Józef, Browarnik Mieczysław, Kasprzyk Jan, Jakóbek Jan, Adamek Jan, Bubak Maryjan, Poradowski Bronisław, Żyłka Kazimierz, Krupa Piotr, Zębala Tadeusz, Woźniak Bronisław, Kauża Mieczysław, Woźniak Stanisław, Kosałka Stanisław, Jurkowski Stanisław, Heród Mieczysław, Kowina Mieczysław, Kowalski Wacław, Staropilny Franciszek, Kasprzyk Władysław, Sobczyk Jan, Sobczyk Piotr, Jurkowski Władysław, Kosałka Stefan, Rosa Józef, Warykiewicz Stanisław, Gontkiewicz Władysław, Żyłka Stanisław, Poradowski Józef, Woźniak Tadeusz, Grębos Zygmunt, Farat Stanisław, Poradowski Mieczysław, Woźniak Stanisław, Walczak Bolesław, Kasprzyk Bolesław, Hulist Czesław, Bubak Mieczysław, Krokosz Józef, Rumszus Bolesław, Półtorak Andrzej.

Na podstawie Książki inwentarza można stwierdzić, jak przedstawiało się wyposażenie w sprzęt i umundurowanie naszych strażaków w tamtych latach:

W dniu 15.01.1929 r zakupiono 22 hełmy z płóciennymi futerałami , oraz 22 pasy podszyte płótnem z czego jeden rzemienny z naramiennikiem. Zakupiono również trąbkę alarmową, całość w firmie w Krakowie za ogólną kwotę 800 zł50 gr.

17.07.1929 r – zakupiono sikawkę dwucylindrową przenośną o średnicy 4 cale, ze zdejmowanym zwijadłem z prądownicami, z drążkami do pompowania, z oliwiarką, kluczem zwykłym, wężem ssawnym o średnicy 2 cale i długości 4 metry zakończony sitkiem i połączeniami śrubowymi, wąż tłoczny o średnicy 2 cale i długości 36 metrów. Za całość zapłacono 250 zł.

21.03.1930 r zakupiono w Skale 8 pochew na topory o raz kowal z Rzeplina wykonał 8 toporów. Za całość zapłacono 96 zł .

20.05.1931 r – wieś złożyła w darze 7 bosaków i 4 wiadra. Strażacy wykonali 3 tłumice o wartości 20 zł

25.07.1931 r – zakupiono beczkę dwukołową o pojemności 80 wiader , wykonaną w warsztatach strażacznych za kwotę 500 zł.

29.o7.1934 r – oddano do użytku remizę strażacką o wartości 1200 zł. Był to budynek drewniany zaadoptowany na potrzeby straży po byłym spichlerzu zbożowym, pochodzącym z zabudowy dworskiej. budynek ów był zlokalizowany nieopodal obecnej remizy. Został wyburzony ok. 2008 r.

20.07.1936 r – kupiono poczet sztandarowy OSP Rzeplin za kwotę 420 zł w jednej z firm krakowskich i zawieszono w remizie. Sztandar ten przetrwał do lat dzisiejszych i jest to jeden z najstarszych sztandarów w regionie. Początkowo, haft z datą „1934” był kojarzony rokiem ufundowania, jednak analiza zapisów z odnalezionej dokumentacji z ówczesnych czasów, pozwala sprostować znaczenie tej daty. Okazało się, ze rok 1934 , umieszczony na sztandarze, miał być odzwierciedleniem i upamiętnieniem oddania do użytku remizy strażackiej – miejsca bardzo ważnego dla strażaków, w którym mogli gromadzić i przechowywać sprzęt, mundury i gdzie mogli się spotykać. 

Pierwszy sztandar OSP Rzeplin

W czasie okupacji hitlerowskiej za posiadanie polskich symboli groziła kara śmierci. Sztandar, jak można zauważyć,  posiada orła w koronie… Druhowie jednak nie zniszczyli, ani nie oddali sztandaru. Z narażeniem życia przechowywał go ówczesny gospodarz straży Władysław Jurkowski.  Hitlerowcy poszukiwali sztandaru i w tym celu przeszukiwali dom, w którym się znajdował.  Na szczęście bezskutecznie. Prezes Ignacy Jurkowski wraz z gospodarzem Władysławem Jurkowskim zapewniali Niemców, że nie posiadają sztandaru i zaprosili ich na poczęstunek. Wszyscy razem usiedli do stołu. Jedli i pili przy stole, na którym pod serwetą znajdował się sztandar…   

Z dziennika aktywności straży wynika, że druhowiez OSP Rzeplin na przestrzeni lat 1933-1939 bardzo czynnie uczestniczyli w życiu społecznym i religijnym. Z czego szczególnie na uwagę zasługuje fakt uczestniczenia we mszy św. w kościele w Minodze po śmierci Naczelnika Józefa Piłsudskiego (16.05.1935 r.) a następnie udział w oddaniu ostatniej posługi śp. Naczelnikowi na stacji kolejowej w Słomnikach podczas przewożenia zwłok z Warszawy do Krakowa w dniu 17.05.1935 r.

Druhowie OSP Rzeplin byli gorącymi patriotami, których mottem było: „Bóg, honor, ojczyzna”. O tym, ze sprawy los Ojczyzny mocno leżał im na sercu mzoe świadczyć fakt, że przekazali kwotę 10 zł ( a wtedy naprawdę, żyło im się biednie)na dozbrojenie polskiej armii za co dostali podziękowanie od ówczesnego Prezesa Rady Ministrów – generała Sławoja Składkowskiego (pismem z dnia 05.04. 1939 r.).

Rzeplińska ochotnicza straż pożarna prowadziła nieprzerwanie swą działalność również podczas II wojny światowej, kultywując poczucie polskości i dążenie do odzyskania niepodległości.

OSP w starej remizie lata 40-stePo wojnie zaczęli starania o zdobycie lepszego wyposażenia i tak:

w roku 1953  otrzymali motopompę Leopolia M 800 typ PO-1

w roku 1957 rozpoczęto budowę nowej remizy, która po wielu przebudowach i modernizacjach służy im do dzisiaj.

w roku 1969 OSP Rzeplin wzbogaciła się o motopompę PO-3, w poświęceniu, której liczny udział wzięli mieszkańcy Rzeplina, a chrzest bojowy, przeszła podczas gaszenia stodoły ówczesnego Prezesa Władysława Woźniaka (w dniu 01.09.1971)

Poświęcenie motopompy 2

Pierwszy samochód pożarniczy trafił do ochotników z Rzeplina w roku 1970. Był to pojazd marki „Żuk” i służył druhom aż do roku 2012, kiedy to dzięki zabiegom ówczesnego Zarządu i pomocy finansowej Burmistrza MiG Skała Tadeusza Durłaka, zakupiono samochód marki Volkswagen Transporter T-4, który służy do dzisiaj.

Poświęcenie Żuka

W 2004 roku zapadła decyzja na zebraniu wiejskim mieszkańców Rzeplina o gruntownej modernizacji remizy OSP Rzeplin. Przez kilka kolejnych lat na ten cel były angażowane środki z tzw. „odpisu sołeckiego”.  Sami druhowie bardzo się zaangażowali i wszystkie prace wykonali w czynie społecznym i bardzo dobrze współpracowali z władzami samorządowymi Miasta i Gminy Skała. Dzięki czemu udało się ukończyć zaplanowane modernizacje. Koordynatorem prac remontowych był sołtys Sylwester Pieszczek.

Budowa remizyBudowa remizy 2Remiza 2008 - fot Radek MaciusikNa zebraniu wiejskim w w 2014 r uchwalono, że część pieniędzy z funduszu sołeckiego zostanie przeznaczone na zamontowanie ogrzewania remizy (instalacja gazowa) i takowe ogrzewanie obecnie  funkcjonuje.

Dbając o tradycje druhowie z OSP Rzeplin postanowili, aby wysłużony przedwojenny sztandar zastąpić nowym, którego fundatorem jest obecny Prezes OSP Rzeplin Waldemar Jurkowski. Historyczny sztandar znajdzie swoje miejsce w gablocie, która zostanie zamontowana w budynku remizy.