Uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru dla OSP Rzeplin

Pododdziały OSP z Gminy Skała

            W dniu 19 lipca 2015 roku odbyła się Uroczystość poświęcenia i przekazania nowego sztandaru dla jednostki OSP Rzeplin. Była to bardzo uroczysta i zaszczytna chwila dla druhów i mieszkańców Rzeplina. Dowódcą uroczystości był młodszy brygadier Marcin Bernaś, który dokonał meldunku pododdziałów Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce druhowi Leszkowi Ziębie.

mł. brygadier Marcin Bernaś składa meldunek druhowi Leszkowi Ziębie

Prezes OSP Rzeplin druh Waldemar Jurkowski przywitał przybyłych na uroczystość gości, a następnie ks. kanonik Jerzy Ławicki kapelan OSP w Gminie Skała odprawił Mszę Świętą w intencji druhów z Rzeplina. Podczas tej Mszy dokonano poświecenia nowego sztandaru jednostki, ufundowanego przez Waldemara Jurkowskiego. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Iwona Bernaś i Wojciech Kardaś.

Prezes Jurkowski wita przybyłych gościPoświęcenie sztandaru

Kolejnym punktem programu było odczytanie przez druha Sylwestra Pieszczka – sołtysa Rzeplina – kroniki i historii OSP Rzeplin. Następnie druh Leszek Zięba odczytał akt nadania sztandaru po czym fundator, wraz z chrzestnymi przekazali sztandar jednostce. Trębacz odegrał sygnał straży pożarnej a poczet sztandarowy dokonał prezentacji nowego sztandaru zgromadzonym mieszkańcom, przybyłym gościom i pododdziałom straży. Został też odczytany przez druha Ziębę akt nadania odznaczenia „ Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla jednostki OSP Rzeplin.

Prezentacja sztandaruMedal dla OSP Rzeplin

Medale „ Za zasługi”, oraz odznaki „ Strażaka wzorowego”, oraz „ Za Wysługę lat” otrzymali również zasłużeni druhowie z OSP Rzeplin. Na wniosek Zarządu OSP Rzeplin za długoletnia współpracę i okazaną pomoc medal „Na straży” otrzymali: Zdzisław Mularczyk – były Burmistrz MiG Skała, Tadeusz Durłak – obecny Burmistrz MiG Skała, oraz druh Adam Adamek – członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Dla uczczenia tej doniosłej uroczystości została wystawiona pamiątkowa księga, która zapełniła się wpisami obecnych gości.

Medale dla zasłużonych druhów OSP Rzeplin Odznaczenia za długoletnią współpracę z OSP Rzeplin

Po programie oficjalnym rozpoczęła się zabawa taneczna dla wszystkich przybyłych gości , która pomimo niesprzyjającej aury, trwała do „białego rana”!

Zabawa taneczna zorganizowana przez OSP RzeplinZabawa taneczna zorganizowana przez OSP Rzeplin